Hankeraportti Tulosta

Kankaanpää Pitkämäki - energiatehokkaan rakentamisen mallialue -hanke sai
rahoitusta Tekesin Kestävä yhdyskunta -teknologiaohjelmasta. Hanke toteutettiin
vuoden 2008 aikana yhteistyössä Kankaanpään kaupungin,
Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n ja Prizztech Oy:n kesken.

Tavoitteena oli vahvistaa keskustelua energiatehokkaasta rakentamisesta.
Pitkämäen pientaloalueen toteutuksen pohjaksi luotiin hankkeessa kolmitasoinen malli:

 • Sitova asemakaava antaa kestävän lähtökohdan rakennusten sijoitukselle,
  suuntaamiselle ja alueen yhteisjärjestelyille.
 • Tonttien luovutukseen liittyviin rakentamisohjeisiin sisällytettiin eräitä
  tarkempia määräyksiä koskien energiatehokasta rakentamista.
 • Rakentamistapaohjeeseen koottiin lisäksi rakentajia palveleva,
  suositusluontoinen tietopaketti aiheesta. Tietoa ja hyödyllisiä linkkejä
  koottiin myös näille nettisivuille.

Miten hanke eteni, miten verkostoiduttiin, millaisia tilaisuuksia järjestettiin,
kuinka tiedotettiin ja mitkä olivat hankkeen tulokset?
Tutustu hankeraporttiin alla olevasta linkistä.

* Kankaanpää Pitkämäki - energiatehokkaan rakentamisen mallialue HANKERAPORTTI (pdf)

Viimeksi päivitetty 04.03.2010 12:22